Transgendernetwerk

Transgendernetwerk

Stichting Transgender Netwerk Nederland zet zich in voor een genderdiverse samenleving,emancipatie van transgenders en hun omgeving en bestrijding van discriminatie. Transgender Netwerk Nederland (TNN) is een samenwerkingsverband, van (belangen)organisaties voor transgenders. TNN geeft door een actieve bundeling van krachten transgenders in Nederland een gezicht. Dankzij TNN hebben transgenders in Nederland een aanspreekpunt, zodat we als groep zichtbaarder zijn voor de landelijke, regionale en lokale politiek. Het uiteindelijke doel van TNN is het verbeteren van de positie van transgenders. 
TNN streeft naar een genderdiverse samenleving en emancipatie van transgenders en hun omgeving. TNN zal dat doen in de ruimste zin en met alles wat daartoe bevorderlijk is door het landelijk agenderen van voor transgenders belangrijke onderwerpen en het bieden van kennis, consultatie en ondersteuning zowel aan het netwerk als daarbuiten.