Seksueel misbruik door hulpverleners

Seksueel misbruik door hulpverleners

Deze website is voornamelijk bestemd voor (ex-)cliënten en (ex-)patiënten (m/v) die een sociale en/of seksuele relatie zijn aangegaan met een hulpverlener (m/v) (arts, therapeut, sociaal werker, verpleegkundige, fysiotherapeut, haptonoom enz.) oftewel voor slachtoffers van een of andere vorm van machtsmisbruik (psychisch, emotioneel en/of fysiek) door een hulpverlener. Uiteraard zijn ook degenen welkom die machtsmisbruik binnen andere soorten professionele relaties hebben meegemaakt. Hierbij valt onder andere te denken aan hulpverleners werkzaam binnen het onderwijs, de sport, het jeugdwerk, de kerken, de advocatuur, de journalistiek e.d.. Deze website is bedoeld voor een ieder die binnen een professionele relatie wordt en/of werd misbruikt.