Kind en seksualiteit

Kind en seksualiteit

De site Kind en Seksualiteit is dé site voor informatie over de seksuele ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar.
Het gaat over kinderen te leren over hun eigen lijf, over grenzen aangeven en die bij een ander te herkennen en over lekker in hun vel zitten. Deze site is voor iedereen die te maken heeft met kinderen tot 12 jaar. Voor het gemak noemen we deze groep ‘verzorgers’. Daaronder vallen dus ouders, pleeg- en stiefouders, opa’s en oma’s en ooms en tantes en ook alle beroepskrachten: van peuterspeelzaal, kinderdagverblijven, buiten-, voor-, tussen- en naschoolse opvang, gastouders en de juffen en meesters van het basisonderwijs.