Islam en homoseksualiteit

Islam en homoseksualiteit

Islam en homoseksualiteit staan op gespannen voet met elkaar. Seksualiteit tussen mensen van hetzelfde geslacht is niet toegestaan, en moslimmannen en -vrouwen die een relatie hebben met seksegenoten, staan voor een moeilijk dilemma. Niet alleen de leer van de islam verbiedt geslachtsgemeenschap, ook het overgrote deel van de moslims veroordeelt hen ten strengste. Nader onderzoek leert dat een streng oordeel niet nodig is.

Auteur: Omar Nahas 
Uitgeverij: Bulaaq © 2001