Transgender Vereniging Nederland

Transgender Vereniging Nederland

Welkom op de site van Transgendervereniging Nederland 
De vereniging streeft emancipatie na van mensen met genderdysforie, in twee richtingen: 
Verlichten of verlossen van het individuele gevoel van transgenders door hun genderdysforie ‘anders’ te zijn, door middel van lotgenotencontact, ontmoetingsavonden, zelfacceptatie en gezamenlijke activiteiten.
In de samenleving meer begrip voor en acceptatie van mensen met genderdysforie laten ontstaan door informatie en voorlichting, door gesprekken en met activiteiten 
Deze site is van en voor transgenders én voor iedereen die er meer over wil weten.