Diverse links

LNBI -landelijk netwerk biseksualiteit-

Het Landelijk Netwerk Biseksualiteit (LNBI) is de landelijke instantie voor biseksuelen en behartigt de belangen van biseksuelen en anderen met bi-gevoelens. 

Dat doen ze onder meer door contact te houden met overheden en maatschappelijke organisaties en hen te adviseren op het gebied van holebi emancipatiebeleid in samenwerking met LHBT-zusterorganisaties. 
Een belangrijke doelstelling van het LNBI is het met elkaar in contact brengen van biseksuelen, door onder meer het organiseren van swingende feesten en coming-out weekends.  

HVN -Hiv Vereninging Nederland-

Bij de HVN staat iedereen die leeft met hiv centraal. De vereniging is er voor actieve belangenbehartiging, betrouwbare en onbevooroordeelde informatievoorziening, ondersteunen van preventie en onderling contact en ondersteuning. 

Weet je pas dat je hiv-positief bent dan is de gids Positief leven jouw informatiebron over alles wat er op je af komt. 

De site geeft op allerlei gebied informatie over hoe te leven met hiv en er bestaat de mogelijkheid om anderen te ontmoeten.

Orpheus

Orpheus steunt mensen die in hun heterorelatie te maken hebben met homoseksuele, lesbische of biseksuele gevoelens van henzelf of hun partner. Orpheus brengt mensen in een vergelijkbare situatie met elkaar in contact. 

Kenmerkend voor deze ontmoetingen is het samen kunnen praten over vragen als: Wat betekent dit voor onze relatie? Hoe en aan wie vertel ik het? Hoe zal mijn omgeving reageren? Hoe gaan andere mensen hiermee om? Welke nieuwe mogelijkheden binnen onze relatie zijn er?