HVN -Hiv Vereninging Nederland-

HVN -Hiv Vereninging Nederland-

Bij de HVN staat iedereen die leeft met hiv centraal. De vereniging is er voor actieve belangenbehartiging, betrouwbare en onbevooroordeelde informatievoorziening, ondersteunen van preventie en onderling contact en ondersteuning. 

Weet je pas dat je hiv-positief bent dan is de gids Positief leven jouw informatiebron over alles wat er op je af komt. 

De site geeft op allerlei gebied informatie over hoe te leven met hiv en er bestaat de mogelijkheid om anderen te ontmoeten.