Seksualiteit en relatievorming van mensen met een verstandelijke handicap

Seksualiteit en relatievorming van mensen met een verstandelijke handicap

Op een onthullende wijze wordt ingegaan op seksualiteit en relatievorming van mensen met een verstandelijke handicap, een thema dat in de praktijk regelmatig handelingsverlegenheid oproept. Vanuit een emancipatorische visie wordt dit onderwerp besproken; mensen met een verstandelijke handicap kunnen zich seksueel ontplooien conform hun mogelijkheden. Met praktische voorbeelden wordt uitgebreid en herkenbaar ingegaan op dilemma's en discussies binnen het zorgveld. Het belang van een geëxpliciteerde visie op seksualiteit en relatievorming (een richtsnoer), uiteenlopende normen en waarden (zowel van hen als van onszelf), het interpreteren van signalen, de betekenis van gedrag, van lijfelijkheid. 
De beleving van seksualiteit. Seksuele voorlichting: hoe, wanneer, waarom? De (on)zin van porno. Het - zo nodig - begeleiden van zelfbevrediging en relaties. Seksuele dienstverlening. Seksueel misbruik. omgaan met grenzen van onszelf en van anderen. De kijk van ouders en begeleiders. Blijken zal dat hoe meer openheid er betracht wordt op dit gebied, des te meer vragen adequaat beantwoord kunnen worden. 
Dit boek is geschikt voor alle werkers in de zorgsector en familieleden van mensen met een verstandelijke handicap. Aan studenten MBO en HBO wordt een (discussie)kader aangereikt. Instellingen en organisaties kunnen hun visie en beleid op dit thema kritisch bezien. De hoofdstukken sluiten af met discussies en opdrachten die uitlokken groepen.