Relevante beroepsorganisaties

Nederlands Instituut van Psychologen

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is dé beroepsvereniging van en voor psychologen. Ruim 13.000 psychologen in loondienst of met een eigen praktijk zijn lid. Voor al deze leden zet de vereniging zich in. Het NIP doet dit door de belangen te behartigen van de leden én van de psychologie in het algemeen. Daarnaast houdt het NIP zich bezig met kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering.

NVVS

De NVVS is in 1981 opgericht als een wetenschappelijk vereniging voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met seksuologie. Zij heeft als missie het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de seksuologie in Nederland.