Seksuologie

Seksuologie

De seksuologie heeft in het laatste decennium grote ontwikkelingen doorgemaakt dankzij nieuwe theoretische visies, nieuwe medicijnen en nieuwe onderzoeksdata. Dit handboek beschrijft de huidige stand van zaken in dit brede (inter)nationale en interdisciplinaire werkveld. 
Seksuologie is opgebouwd uit zes modules met de volgende thema's: seksuologie, seksualiteit, voorlichting en preventie, hulpverlening bij seksuele disfuncties, specifieke groepen en bijzondere aandachtsvelden. Elke module begint met een korte inleiding en een opsomming van leerdoelen. Het vakgebied wordt breed in kaart gebracht, mede doordat ook aandacht wordt besteed aan seksuele gezondheid en het voorkomen van problemen.