Seksualiteit van ouderen. -Een multidisciplinaire benadering-

Seksualiteit van ouderen.  -Een multidisciplinaire benadering-

Naar aanleiding van de themadag 'Intimiteit en seksualiteit van ouderen' (Hasselt, 2009) werd dit boek geschreven. Helaas is het woord 'intimiteit' hierbij gesneuveld. De reden hiervoor is een opmerkelijke: ouderen die om advies werden gevraagd bleken veel minder moeite te hebben met een directe benadering! 
 De redacteur geeft aan dat er in de afgelopen jaren vele (zelfhulp)boeken zijn verschenen met eenzelfde thema, maar dat juist het culturele aspect wordt gemist. Een mooie waarneming, maar het is wat jammer dat men zich in dit boek eerst door 200 bladzijdes heen dient te worstelen eer hieraan aandacht wordt besteed. 
De eerste twee delen van dit boek zijn meer bedoeld voor het grote publiek, terwijl de andere delen meer voor de professional zijn bedoeld. 

De redacteur zelf schrijft overigens een zeer fraai hoofdstuk waarin ze aan de hand van de analyse van een stripverhaal 'een tweede jeugd' uitlegt; zeer geslaagd! 

De take-home-message: oud zijn IS nu eenmaal ANDERS dan jong zijn, maar herijking leidt juist ook tot vitaliteit!