De Tao van sensuele massage

De Tao van sensuele massage

Russell en Kolb beschouwen seksualiteit als een diepe bron waaruit we putten voor onze creatieve en vitale krachten. Veel van onze dieperliggende seksuele energie wordt echter geblokkeerd door gevoelens van schuld, schaamte en angst. Dankzij sensuele massage krijgen we meer energie en komen lichaam en geest in evenwicht. 
Stephen Russell heeft zich bekwaamd in aikido, Chinese geneeswijzen en psychotherapie. Hij geeft in zijn woonplaats Londen les in tai ji en taoïstische yoga, en geeft workshops taoïstische healing. 
Jürgen Kolb combineert zijn kennis van yoga, taoïsme, Gestalttherapie, sjamanisme, NLP, ademwerk en massage in zijn werk als psychospiritueel therapeut in Londen en Californië.