De seksuele ontwikkeling van kinderen (0-18 jaar) en wat ouders kunnen doen. -Brochure voor allochtone en laagopgeleide ouders-

'De seksuele ontwikkeling van kinderen (0-18 jaar), en wat ouders kunnen doen' is speciaal bedoeld voor laagopgeleide en allochtone ouders. In tekst en illustraties worden de verschillende seksuele ontwikkelingsfasen uitgelegd die kinderen doorlopen. De brochure gaat ook in op de rol die ouders (bewust en onbewust) spelen in de seksuele opvoeding.

Klik op de afbeelding om de brochure te openen.