De multi-orgastische man. -Moderne taoistische liefdestechnieken voor de man-

De multi-orgastische man. -Moderne taoistische liefdestechnieken voor de man-

In vergelijking met de vrouwelijke seksualiteit is de literatuur karig inzake de mannelijke seksualiteit. De meeste mannen laten zich erop voorstaan dat ze in seksueel opzicht prima functioneren en dat ze geen informatie dienaangaande nodig hebben. 
De werkelijkheid is anders: partners klagen veelvuldig over een oppervlakkig en weinig gedifferentieerd liefdesleven en mannen blijken zelf volop te kampen te hebben met onkunde, onzekerheid en zelfs impotentie. Dit boek leert mannen hun lichaam en vooral hun geslachtelijkheid te ontdekken en beheersen en beoogt een weg te zijn naar een bevredigender liefdesleven. Letterlijk, want het belooft talrijker, langduriger en intenser orgasmes. De schrijvers oriënteren zich sterk op de oosterse visies op het functioneren van lichaam en geest. Dat maakt het al heel verschillend van de geijkte seksuele voorlichtingsboeken. 
De multi-orgastische man is qua uitvoering en formaat gelijkwaardig aan `het paar'. `Er wordt overtuigend verteld hoe je als man lichaam en geest in balans kunt krijgen, hoe je je lichaam, buikspieren, geslachtsorganen, etc. dient te trainen en gedachten kunt sturen. 
Duidelijk is de boodschap dat het liefdesspel geen wedstrijd is, maar een diep contact tussen partners. Kortom, dat het werkelijke orgasme zich in het hoofd afspeelt.'